Εκπαιδευτική της Κατάρτηση


Ως προς την Εκπαιδευτική της κατάρτηση:

Είναι Ιστορικός – Ερευνήτρια.

Έχει κάνει σπουδές Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ελληνικού Πολιτισμού.

Σπουδές Ελληνικής Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας.

Ασχολείται με την έρευνα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αρχαιολογίας, Πολιτισμού των Λαών. Ιδιαιτέρως μάλιστα ασχολείται τα τελευταία χρόνια, με την έρευνα της Ελληνικής Προϊστορίας, των Προαλφαβητικών Γραφών και κυρίως της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, η οποία αποτελεί μοναδικό παράδειγμα γλώσσας στον κόσμο, με αδιάκοπη ιστορική συνέχεια. Στα πλαίσια δε, της εκπαιδευτικής της προετοιμασίας, συμμετείχε ως βοηθός του αείμνηστου καθηγητή της Χαρ. Νικηφορίδη, με μεταφράσεις αρχαίων ελληνικών κειμένων και στην πρωτότυπη δικής του δημιουργίας και κωδικοποιημένη διδασκαλία του συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που συντελεί στην ευκολότερη εκμάθησή του.

Έχει κάνει, επίσης, Βυζαντινές σπουδές, σπουδές σχετικά με την Οχυρωματική Αρχιτεκτονική, σπουδές Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και Διακοσμητικής.

Σπουδές Κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, Ψυχοπαθολογίας της εκφράσεως, ψυχανάλυσης, μελέτης των ψυχικών φαινομένων.

Σπουδές Φωτογραφικής Τέχνης και Ιστορίας της Φωτογραφίας.

Σπουδές Υποκριτικής Τέχνης και έχει λάβει μέρος σε θεατρικές παραστάσεις, με ερασιτεχνικό θίασο νέων καλλιτεχνών.

Ελεύθερες σπουδές Κοσμικής Ζωγραφικής, Βυζαντινής Αγιογραφίας. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Ελευθέρου Σχεδίου και Χρώματος, σε ιδιωτικά καλλιτεχνικά εργαστήρια της Αθήνας.