Επαγγελματική δραστηριότητα


Επαγγελματική δραστηριότητα

Επί 25 συνεχή έτη (μέχρι το 2013) είχε επισήμως την Διεύθυνση Γραμματείας, Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων του Φιλανθρωπικού και Πολιτιστικού Σωματείου «ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ» (ιδρυθέν από Κωνσταντινουπολίτες, στην Αθήνα, το 1963, καθώς και του δευτεροβάθμιου οργάνου του ανωτέρω Σωματείου, επίσης Σωματείο, της «ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ».

Υπήρξε ιδιαιτέρως πολύτιμη η πολύπλευρη συμβολή και εθελοντική της προσφορά στην εξ ολοκλήρου αναδιοργάνωση και επιμέλεια των Γραφείων του Σωματείου, κατά την περίοδο της μετακομίσεώς του στην ιδιόκτητη πλέον έδρα του, το 1988, στους Αμπελόκηπους Αθηνών, σε οικόπεδο που παρεχώρησε η Πολιτεία τότε, προς ένδειξη αναγνωρίσεως του έργου του Σωματείου. Προς τούτο, ιδιαιτέρως θερμές και οι ευχαριστίες και η επιβράβευση προς το άτομό της, από τα μέλη του τότε Διοικητικού Συμβουλίου, με την απονομή τιμητικού διπλώματος και του μεταλλίου του Αργυρού Δικεφάλου Αετού, αλλά και τα μέλη και τους φίλους του Σωματείου.

Συγχρόνως είχε την επιμέλεια της ύλης του μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου του Σωματείου με την ίδια επωνυμία, όπου συχνά αρθρογραφούσε και η ίδια, καθώς και την αρχική διοργάνωση της Βιβλιοθήκης του Σωματείου.

Επιμελήθηκε, μεταξύ άλλων, την ύλη και την καλλιτεχνική επεξεργασία της έκδοσης του αναμνηστικού βιβλίου, που εξέδωσε το Σωματείο της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών, με τίτλο «Πρακτικά Α΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου Κωνσταντινουπολιτών», με την ευκαιρία της πολύ επιτυχημένης διοργάνωσης, από το Σωματείο, του Α΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου των Κωνσταντινουπολιτών, στο Ξενοδοχείο «PRESIDENT», στην Αθήνα, το έτος 2006.

Επίσης, από το έτος 2003, είναι ενεργό μέλος του «ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΥ», Εκδοτικού Οίκου και Κέντρου Διδασκαλίας Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Φιλοσοφίας, Ελληνικής Μυθολογίας και Τέχνης (ιδρυθέν το 1991 από τον Ραδάμανθυ Αναστασάκη) και συμμετέχει εθελοντικά στις διάφορες εκδηλώσεις και στην επιμέλεια ύλης, διορθώσεις και καλλιτεχνική επεξεργασία του περιοδικού «ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ», με φιλοσοφικό και ιστορικό περιεχόμενο και των βιβλίων: «Περί Μυστηρίων ή Περί Θεουργίας» του Ιαμβλίχου και «Ορφέως Ύμνοι», εκδόσεις, επίσης, του Ιδεοθεάτρου.